Thanh Hoá điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp 567ha

Thanh Hoá điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp 567ha

UBND tỉnh Thanh Hoá có quyết định số 611 về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 5, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Theo đó, phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 5, Khu kinh tế Nghi Sơn thuộc địa giới hành chính xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh hoá. Ranh giới được giới hạn: phía Bắc giáp Khu công nghiệp số 4; phía Nam giáp Khu công nghiệp số 11; phía Đông giáp Quốc lộ 1A; phía Tây giáp đường sắt Bắc Nam quy hoạch.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 567,42 ha. Dự báo quy mô lao động tối đa khoảng 16.400 lao động. 

Khu công nghiệp số 5 được định hướng là khu công nghiệp đa ngành, ưu tiên loại hình công nghiệp cơ khí, lắp ráp động cơ và kho trung chuyển; bổ sung loại hình công nghiệp phụ trợ phục vụ lọc hoá dầu, chế tạo, vật liệu xây dựng. Khu công nghiệp là đầu mối tổ chức vận tải hàng hóa bằng container gắn liền với hoạt động của cảng biển, đường bộ, đường sắt. 

Về cơ cấu sử dụng đất, khu công nghiệp bao gồm đất dịch vụ công cộng, hành chính (diện tích 4.12 ha); đất dịch vụ thương mại (15.93 ha); đất kho ngoại quan, tập kết container, ga đường sắt (59.56 ha); đất công nghiệp (203.22 ha); đất xưởng sửa chữa, cơ giới (7.62 ha); đất khu dân cư (23.77 ha); đất cây xanh, đồi núi, mặt nước (144.40 ha); đất giao thông (110.76 ha).