Chứng khoán APEC (APS): Lợi nhuận 10 tháng vượt 502% kế hoạch cả năm 2021

Chứng khoán APEC (APS): Lợi nhuận 10 tháng vượt 502% kế hoạch cả năm 2021

HĐQT CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (mã CK: APS) vừa công bố kết quả kinh doanh trong 10 tháng đầu năm và việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Theo đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong 10 tháng đầu năm của APS đạt 475 tỷ đồng và 434 tỷ đồng, lần lượt tăng 237% và 502% so với kế hoạch cả năm 2021.

Trước kết quả kinh doanh khả quan trong 10 tháng đầu năm, HĐQT đã thống nhất đề xuất điều chỉnh kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 550 tỷ đồng, tăng 290% so với kế hoạch 2021 và lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng, tăng 594% so với kế hoạch năm 2021.

Chứng khoán APEC (APS): Lợi nhuận 10 tháng vượt 502% kế hoạch cả năm 2021 - Ảnh 1.