Giống cây trồng Miền Nam (SSC) lãi 20 tỷ đồng trong 6 tháng, hoàn thành 50% kế hoạch năm

Giống cây trồng Miền Nam (SSC) lãi 20 tỷ đồng trong 6 tháng, hoàn thành 50% kế hoạch năm

CTCP Giống cây trồng Miền Nam (mã chứng khoán SSC) công bố báo cáo tài chính quý 2/2021.

Cụ thể, tính riêng quý 1 doanh thu thuần đạt 109,1 tỷ đồng, giảm 17,5% so với quý 2/2020. Tuy nhiên nhờ chi phí vốn thấp nên lợi nhuận gộp thu về đạt 37 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ.

Trừ các chi phí phát sinh, quý 1 Giống cây trồng Miền Nam báo lãi sau thuế 16,7 tỷ đồng – xem như đi ngang so với số lãi 16 tỷ đồng ghi nhận trong quý 2 năm ngoái.

Giống cây trồng Miền Nam (SSC) lãi 20 tỷ đồng trong 6 tháng, hoàn thành 50% kế hoạch năm - Ảnh 1.