Bắc Giang duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu đô thị thông minh 178ha

Bắc Giang duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu đô thị thông minh 178ha

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích vừa ký quyết định số 1366 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị tại thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng (tỷ lệ 1/500). 

Vị trí lập quy hoạch dự án thuộc địa phận thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Về phạm vi ranh giới lập quy hoạch, phía Bắc giáp đường Hoàng Hoa Thám (ĐT398 cũ) và khu dân cư hiện trạng; phía Nam giáp khoảng cách ly đường điện cao thế 500KV; phía Đông giáp đất nông nghiệp thị trấn Nham Biền (thị trấn Neo cũ); phía Tây giáp đất nông nghiệp và dân cư hiện trạng xã Nham Sơn cũ. 

Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 178 ha. Quy mô dân số khoảng 30.200 người.  

Khu đô thị tại thị trấn Nham Biền có tính chất là khu đô thị thông minh, đô thị sinh thái và phát triển bền vững với những khu chức năng cấp đô thị: Khu công trình công cộng, khu công viên cây xanh, khu trung tâm văn hóa, dịch vụ, thương mại, hỗn hợp…nhằm tạo môi trường sống văn hóa, văn minh. 

Tổng chi phí lập quy hoạch khoảng 5,3 tỷ đồng, từ nguồn vốn xã hội hoá. 

Trước đó, Bắc Giang phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch hàng loạt các khu đô thị, điển hình như Khu trung tâm đô thị, thể thao và văn hóa thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên có quy mô khoảng 125ha và dân số khoảng 9.900 người; Khu đô thị tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên quy mô 77,5 ha và dân số dự kiến khoảng 6.000 người; Khu đô thị sinh thái phía Đông Nam, thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang quy mô 96,98 ha, dân số dự kiến khoảng 15.000 – 19.800 người; Khu đô thị hỗn hợp và Chợ quốc tế Bắc Giang (tỷ lệ 1/500), quy mô 357 ha…