Kiến nghị Thủ tướng duy trì chính sách ưu đãi cho vay mua nhà ở xã hội

Kiến nghị Thủ tướng duy trì chính sách ưu đãi cho vay mua nhà ở xã hội

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa có đơn gửi đến Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị xem xét chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục duy trì chính sách ưu đãi cho các đối tượng vay vốn để mua, thuê nhà ở xã hội (NOXH) vì quy định mới tại Thông tư số 20/2021/TT-NHNN ngày 30-11-2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 9-12-2015 (Thông tư 20), đã loại bỏ quy định này.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, Thông tư 20 có quy định “hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách NOXH đối với các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định” sẽ có hiệu lực từ ngày 20-1-2022. Nhưng thông tư này chỉ quy định đối tượng vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP”, còn “đối tượng vay vốn để mua, thuê mua NOXH” kể từ ngày 20-1-2022 sẽ không còn được vay vốn tín dụng ưu đãi tại các tổ chức tín dụng được Nhà nước chỉ định, mà chỉ còn được vay vốn ưu đãi để “xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở”.

Nếu hộ gia đình, cá nhân mua, thuê mua NOXH thì chỉ được vay ưu đãi tại Ngân hàng chính sách xã hội nhưng phải thực hiện “gửi tiết kiệm NOXH”. Trong lúc các ngân hàng thương mại được Nhà nước chỉ định đã thực hiện rất tốt việc cho hộ gia đình, cá nhân vay ưu đãi để “mua, thuê mua NOXH” trong 15 năm qua.

HoREA nhận định việc NHNN không cho phép các tổ chức tín dụng được Nhà nước chỉ định cho vay vốn tín dụng ưu đãi để mua, thuê mua NOXH dẫn đến các đối tượng hưởng chính sách NOXH bị thiệt thòi nhất.

Kiến nghị Thủ tướng duy trì chính sách ưu đãi cho vay mua nhà ở xã hội - Ảnh 1.