Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM thông tin về 3 dự án BĐS “treo” nhiều năm tại Bình Chánh

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM thông tin về 3 dự án BĐS “treo” nhiều năm tại Bình Chánh

Cụ thể, đối với dự án khu E thuộc dự án phát triển năm cụm đô thị trong khu đô thị mới Bình Chánh – Nhà Bè, Nam Tp.HCM (khu A, B, C, D, E) của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng: Dự án được Thủ tướng phê duyệt ngày 16/11/1996. Sau đó, Thanh tra TP đã có báo cáo năm 2019 về các nội dung liên quan đến Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng. Trong đó có kết luận các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện đối với các khu B, C, D, E.

Do đó, UBND TP đã chỉ đạo thành lập tổ công tác để rà soát toàn bộ nội dung liên quan đến dự án khu A, B, C, D, E trong khu đô thị mới Bình Chánh – Nhà Bè, Nam TP.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM, đến nay, tổ công tác đã tổ chức rà soát và đang dự thảo báo cáo kết quả làm việc về các nhiệm vụ được giao.

Đối với dự án khu ĐH xã Hưng Long, ngày 5/8/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có công văn báo cáo TP về quá trình lựa chọn nhà đầu tư dự án khu ĐH Hưng Long (xã Hưng Long, huyện Bình Chánh).

Ngày 25/9/2019, UBND TP có công văn về kế hoạch triển khai thực hiện lựa chọn nhà đầu tư khu ĐH Hưng Long. Trong đó, TP giao Ban quản lý khu Nam tổ chức lập và trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu ĐH Hưng Long theo quy định.

Sau khi đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu ĐH Hưng Long được TP phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan để tham mưu TP quy trình, kế hoạch tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

Với dự án khu đô thị Sing Việt, cử tri kiến nghị giá bồi thường không thỏa đáng, áp dụng quy định cũ để bồi thường cho người dân là không phù hợp thực tế. Kiến nghị xem xét lại các căn cứ pháp lý hiện hành để giải quyết quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Trả lời cho vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết ngày 8/2/2018, Văn phòng UBND TP có thông báo về kết luận thống nhất của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huấn và Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng liên quan đến khiếu nại của một số hộ dân tại dự án. Trong đó, thống nhất tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt và thực hiện việc bán nền đất cho hộ dân. Như vậy, nội dung kiến nghị của các hộ dân liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã dược UBND TP và Thanh tra Chính phủ xem xét, giải quyết theo đúng quy định.