Tường An (TAC): Quý 4 lãi 57 tỷ đồng tăng 90% so với cùng kỳ

Tường An (TAC): Quý 4 lãi 57 tỷ đồng tăng 90% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An (mã CK: TAC) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Theo đó riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.713 tỷ đồng tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng cao khiến lãi gộp chỉ còn 110 tỷ đồng giảm 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ chi phí bán hàng và chi phí QLDN cùng giảm mạnh lần lượt 80% và 88% so với quý 4/2020, kết quả LNST của TAC đạt hơn 57 tỷ đồng tăng 90% so với cùng kỳ 2020. EPS quý 4 đạt 1.694 đồng.

TAC cho biết lợi nhuận quý 4 tăng cao là do công ty đã sớm dự báo và chủ động điều phối nguyên liệu, lên kế hoạch nhập và trữ một lượng lớn nguyên liệu tại các bồn chứa, đảm bảo sản xuất để cung cấp hàng hoá cho người tiêu dùng.

Luỹ kế cả năm 2021, TAC đạt 6.294 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 20% so với cùng kỳ, LNST đạt 176 tỷ đồng đi ngang so với năm 2020. EPS năm 2021 đạt 5.184 đồng.

Năm 2021 TAC đặt mục tiêu doanh thu 5.266 tỷ đồng, LNTT 232 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2020. Theo đó kết thúc năm 2021 công ty đã hoàn thành vượt 20% mục tiêu về doanh thu và 95% mục tiêu LNTT.

Tường An (TAC): Quý 4 lãi 57 tỷ đồng tăng 90% so với cùng kỳ - Ảnh 1.