FTSE Vietnam Index chính thức thêm mới DXG, DIG, DGC vào danh mục trong kỳ review quý 4

FTSE Vietnam Index chính thức thêm mới DXG, DIG, DGC vào danh mục trong kỳ review quý 4

FTSE Vietnam Index – chỉ số cơ sở của FTSE Vietnam ETF vừa công bố kết quả cơ cấu danh mục định kỳ quý 4/2021.

Theo đó, FTSE Vietnam Index đã thêm mới 3 cổ phiếu là DXG, DIG và DGC vào danh mục trong kỳ cơ cấu này. Ở chiều ngược lại, chỉ số đã loại bất kỳ cổ phiếu nào ra. Như vậy, số lượng cổ phiếu trong danh mục FTSE Vietnam Index sau kỳ cơ cấu này sẽ tăng lên con số 26.

Kết quả thêm mới DXG, DIG, DGC vào danh mục FTSE Vietnam Index là điều không quá bất ngờ khi hầu hết các Công ty chứng khoán đã đưa ra dự báo trước đó.

Tại ngày 1/12, quy mô danh mục FTSE Vietnam ETF đạt 402,5 triệu USD, trong đó quỹ đầu tư 100% vào cổ phiếu Việt Nam.

FTSE Vietnam Index chính thức thêm mới DXG, DIG, DGC vào danh mục trong kỳ review quý 4 - Ảnh 1.