PGT Holdings công bố BCTC 6 tháng đầu năm 2021: Các chỉ số ổn định

PGT Holdings công bố BCTC 6 tháng đầu năm 2021: Các chỉ số ổn định

PGT Holdings công bố BCTC 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 21/09/2021, Công ty Cổ phần PGT Holdings công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021. Đây là một động thái được nhiều nhà đầu tư chú ý theo dõi bởi tình hình tích cực của giá cổ phiếu PGT thời gian gần đây. Nhà đầu tư cần thêm yếu tố để xem xét giá trị nội tại của PGT và phân tích các yếu tố tiềm năng phát triển từ kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này.

BCTC 6 tháng đầu năm 2021 của PGT cho thấy công ty có lợi nhuận tăng trưởng dương, tổng tài sản có giá trị cao, quy mô hoạt động lớn. Tuy doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm nhưng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng so với cùng kỳ 2020 nhờ khoản lãi chênh lệch tỷ giá. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm so với đầu năm, trích lập dự phòng cho công ty con BMF (Myanmar) đã giảm do tình hình chính trị tại Myanmar đã ổn định hơn.

PGT Holdings công bố BCTC 6 tháng đầu năm 2021: Các chỉ số ổn định - Ảnh 1.