Giao dịch liên ngân hàng tăng mạnh, lãi suất giảm sâu

Giao dịch liên ngân hàng tăng mạnh, lãi suất giảm sâu

Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần giao dịch cuối cùng của tháng 2/2021 (22 – 26/2) đạt xấp xỉ 739.116 tỷ đồng, bình quân 147.823 tỷ đồng/ngày, tăng mạnh 77.723 tỷ đồng/ngày so với tuần 17/02 – 19/02. 

Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 153.418 tỷ đồng, bình quân 30.684 tỷ đồng/ngày, tăng 19.017 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm – chiếm 77% tổng doanh số giao dịch; và kỳ hạn 1 tuần – chiếm 10% tổng doanh số giao dịch. Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất cũng là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 65% và 19%.

Về lãi suất, đối với các giao dịch bằng VND, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng lần lượt là 0,35%/năm, 0,56%/năm và 1,06%/năm. Mức này thấp hơn rất nhiều so với lần lượt 1,32%/năm, 1,32%/năm và 1,25%/năm ở tuần liền trước.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần giảm nhẹ ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng lần lượt là 0,11%/năm, 0,12%/năm và 0,11%/năm, cũng đa số giảm so với lần lượt 0,1%/năm; 0,25%/năm và 0,35%/năm của tuần trước đó.