TVC, DXG, ITA, PC1, TLP, THS, G36, GEX, PAN, TGG, DQC, ILA, TLD, KLM, PVL, ADSS, AGX, HNA, CEN, VFC, DBT, LM8, VC9, L18: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

TVC, DXG, ITA, PC1, TLP, THS, G36, GEX, PAN, TGG, DQC, ILA, TLD, KLM, PVL, ADSS, AGX, HNA, CEN, VFC, DBT, LM8, VC9, L18: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (TVC): Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đăng ký bán 10 triệu cp trong tổng số 31.484.163 cp (tỷ lệ 30,39%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/11 đến 7/12/2021.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Ông Trần Việt Anh, Thành viên HĐQT, đã bán 6.090.768 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.647.665 cp (tỷ lệ 0,78%). Giao dịch thực hiện ngày 4/11/2021.

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA): CTCP Tập đoàn Tân Tạo đã mua 1.721.257 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 179.196.282 cp (tỷ lệ 19,09%). Giao dịch thực hiện ngày 3/11/2021.

CTCP Xây lắp điện 1 (PC1): Ông Nguyễn Nhật Tân, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 1,5 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.679.041 cp (tỷ lệ 2,45%). Giao dịch thực hiện ngày 1/11/2021.

Trong khi đó cùng ngày ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đã mua 1,5 triệu cp PC1, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 36.551.853 cp (tỷ lệ 19,12).

Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ (TLP): Công ty TNHH Hải Linh đăng ký bán toàn bộ 35.490.000 cp (tỷ lệ 15%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/11 đến 9/12/2021.

CTCP Thanh Hoa Sông Đà (THS): Bà Nguyễn Thị Thanh, vợ ông Trương Vạn Thành – Chủ tịch HĐQT – đã mua 168.282 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 203.782 cp (tỷ lệ 7,55%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 5/10 đến 15/10/2021.

Tổng công ty 36 – CTCP (G36): Ông Nguyễn Đăng Trung, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 1 triệu cp trong tổng số 4.373.247 cp (tỷ lệ 4,3%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/11 đến 9/12/2021.

CTCP Tập đoàn Gelex (GEX): Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 30 triệu cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 146.399.998 cp (tỷ lệ 18,75%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/11 đến 9/12/2021.

CTCP Tập đoàn PAN (PAN): Sojitz Corporation đã bán toàn bộ 10.437.500 cp (tỷ lệ 4,82%). Giao dịch thực hiện từ 27/10 đến 1/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PAN, Tael Two Partners Ltd đã bán 15 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 24.327.688 cp (tỷ lệ 11,65%) xuống 9.327.688 cp (tỷ lệ 4,47%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 4/11/2021.

Tiếp đó Tael Partners đăng ký bán nốt 9.327.688 cp còn lại. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/11 đến 9/12/2021.

CTCP Louis Capital (TGG): Ông Đỗ Thành Nhân, Thành viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 930.000 cp (tỷ lệ 3,41%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/11 đến 8/12/2021.

CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC): Ông Hồ Đức Lam, nhà đầu tư, đăng ký bán 1.224.940 cp trong tổng số 1.276.430 cp (tỷ lệ 3,71%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/11 đến 9/12/2021.

CTCP ILA (ILA): Ông Võ Xuân Phong, Phó Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 859.200 cp (tỷ lệ 5,05%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/11 đến 7/12/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long (TLD): Bà Nguyễn Thị Phương, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 2.284.400 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.844.100 cp (tỷ lệ 7,2%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 4/11/2021.

CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh (KLM): Ông Bùi Văn Tiến, ủy viên HĐQT, đăng ký mua 118.389 cp. Trước giao dịch ông Tiến sở hữu 126.725 cp (tỷ lệ 3,26%). Giao dịch thực hiện từ 8/11 đến 7/12/2021.

CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt (PVL): Ông Nguyễn Hưng Bường, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 102.000 cp (tỷ lệ 0,2%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/11 đến 7/12/2021.

CTCP Damsan (ADS): Ông Lê Xuân Chiến, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 350.000 cp trong tổng số 448.620 cp (tỷ lệ 1,6%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/11 đến 7/12/2021.

CTCP Thực phẩm nông sản xuất khẩu Sài Gòn (AGX): CTCP Bourbon Bến Lức đăng ký bán toàn bộ 2.650.608 cp (tỷ lệ 24,54%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8;/11 đến 7/12/2021.

CTCP Thủy điện Hủa Na (HNA): Ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Giám đốc, đăng ký bán 150.000 cp trong tổng số 202.000 cp (tỷ lệ 0,09%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/11 đến 1/12/2021.

CTCP CENCON Việt Nam (CEN): Bà Tưởng Thị Bích Thạch, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 232.100 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 667.900 cp (tỷ lệ 5,84%)). Giao dịch thực hiện ngày 1/11/2021. Tiếp đó ngày 2/11 bà Bích Thạch bán thêm 187.900 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 480.000 cp (tỷ lệ 4,2%) và không còn là cổ đông lớn.

CTCP Vinafco (VFC): Ông Vũ Tuấn Hưng, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.352.042 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 5.354.403 cp (tỷ lệ 15,84%). Giao dịch thực hiện ngày 2/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VFC, cùng ngày, ông Lý như Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.069.377 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.809.236 cp (tỷ lệ 11,27%). Ông Nguyễn Hoàng Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.119.982 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.516.132 cp (tỷ lệ 10,4%).

CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT): Ông Nguyễn Khắc Hanh, Phó Tổng Giám đốc, đã mua 700.000 cp trong tổng số 2,5 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.026.250 cp (tỷ lệ 7,2%). Giao dịch thực hiện từ 6/10 đến 5/11/2021.

CTCP Lilama 18 (LM8): Ông Nguyễn Ngọc Đông, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 300.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 469.649 cp (tỷ lệ 5,002%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 2/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu LM8, ông Trần Mạnh Hùng, em trai ông Trần Sỹ Quỳnh – Phó Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 750.000 cp. Trước giao dịch ông Hùng sở hữu 88 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/11 đến 8/12/2021.

CTCP Xây dựng số 9 (VC9): Ông Phạm Thái Dương, Phó chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 1.112.590 cp (tỷ lệ 9,51%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/11 đến 8/12/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 (L18): Ông Đào Đức Tài, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 150.000 cp (tỷ lệ 0,39%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/11 đến 3/12/2021.