Về với T&D Group, Tập đoàn Thành Thái quyết định dành hết cổ phiếu quỹ chia thưởng cho cổ đông

Về với T&D Group, Tập đoàn Thành Thái quyết định dành hết cổ phiếu quỹ chia thưởng cho cổ đông

CTCP Tập đoàn Thành Thái (mã chứng khoán KKC) công bố thông tin, ngày 24/2 tới đây Công ty sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông thực hiện việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ.

Tỷ lệ thực hiện 10,819%, tương ứng cổ đông sở hữu 100.000 cổ phiếu được nhận về 10.819 cổ phiếu mới. Hiện tại Tập đoàn Thành Thái đang có tổng cộng 507.700 cổ phiếu quỹ. Theo phương án được thông qua trước đó, công ty sẽ dùng toàn bộ số cổ phiếu quỹ này để chia thưởng cho cổ đông. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2021.

Cái tên Tập đoàn Thành Thái có thể còn rất mới và lạ đối với nhiều nhà đầu tư. Thực tế trước đó, giai đoạn cuối năm 2021 Công ty đã có biến động lớn, Tập đoàn T&D mua vào lượng lớn và nắm quyền chi phối (85,68%) tại công ty. Thời điểm đó công ty vẫn còn mang tên cũ – CTCP Kim Khí KKC.

Sau khi “về tay” T&D Group, công ty đổi tên. Tuy vậy kết quả kinh doanh năm 2021 vẫn chưa khởi sắc. Doanh thu quý 4/2021 giảm một nửa so với cùng kỳ, còn gần 74 tỷ đồng, và lỗ gần 3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi sau thuế hơn 14,7 tỷ đồng.

Cả năm Tập đoàn Thành Thái đạt 350 tỷ đồng doanh thu, giảm 23% so với năm trước đó. Lợi nhuận trước thuế đạt 7,1 tỷ đồng, vẫn vượt 42% kế hoạch năm. Lãi sau thuế giảm hơn một nửa, còn 5,7 tỷ đồng.

Trên thị trường cổ phiếu KKC hiện giao dịch quanh mức 27.100 đồng/cổ phiếu.

Về với T&D Group, Tập đoàn Thành Thái quyết định dành hết cổ phiếu quỹ chia thưởng cho cổ đông - Ảnh 1.