Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 27/9 đến 01/10/2021

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 27/9 đến 01/10/2021

Tuần mới từ 27/9 đến 1/10/2021 có 29 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm như như Tập đoàn Dabaco (DBC), như FPT Telecom (FOX), như Xây dựng Hòa Bình (HBC), như Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2), như Sonadezi (SNZ), như CNG Việt Nam (CNG), như Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC – PVS)…

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần chú ý mua cổ phiếu trước ngày “lăn chốt”.

Ngày 27/9/2021: PVS, CRC, SBR

Ngày 27/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC – mã chứng khoán PVS) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/10/2021. Như vậy với gần 478 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, PTSC sẽ chi khoảng 478 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 PTSC đạt 20.180 tỷ đồng doanh thu, tăng 20,2% so với năm trước đó. Còn lãi sau thuế đạt 710 tỷ đồng, giảm 28,7% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 624 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2020 PTSC còn 3.970 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 2.995 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, gần 40 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

CTCP Create Capital Việt Nam (CRC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 18/10/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 15 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Cao su Sông Bé (SBR) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1,3%. Thời gian thanh toán 29/10/2021.

Ngày 28/9/2021: GLW

CTCP Cấp thoát nước Gia Lai (GLW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 11/10/2021.

Ngày 29/9/2021: DBC, HBC, CNG, FOX, NT2, BSA

Ngày 29/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán DBC) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 23/11/2021. Như vậy với hơn 115 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Dabaco sẽ chi khoảng 230 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2021 Dabaco đạt 5.070 tỷ đồng doanh thu, tăng 10,1% so với nửa đầu năm ngoái. Tuy nhiên chi phí tăng cao khiến cho lợi nhuận sau thuế thu về còn 580 tỷ đồng, giảm 22,7% so với cùng kỳ và cũng đã hoàn thành trên 70% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. EPS đạt gần 5.100 đồng.

Ngày 29/9 cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán HBC) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 11,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 115 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020.

Ngày 29/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP CNG Việt Nam (mã chứng khoán CNG) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 20/10/2021. Như vậy với 27 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, CNG Việt Nam sẽ chi 54 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 CNG Việt Nam đạt 2.338 tỷ đồng doanh thu, tăng 9,7% so với năm trước đó. Tuy nhiên chi phí vốn cao dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm sút hơn 39%, xuống còn 51 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2020 CNG Việt Nam còn 97 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 131 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, hơn 9 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu và gần 1,7 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Ngày 29/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom – mã chứng khoán FOX) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 21/12/2021. Như vậy với hơn 328 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành FPT Telecom sẽ chi khoảng 328 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2021 của FPT Telecom tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó doanh thu thuần đạt 6.126 tỷ đồng, tăng 12,6% so với nửa đầu năm ngoái còn lợi nhuận trước thuế đạt 1.197 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 958 tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 913 tỷ đồng.

Ngày 29/9 cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã chứng khoán NT2) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/10/2021. Như vậy với gần 288 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 sẽ chi khoảng 288 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả doanh, năm 2020 Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 đạt 6.082 tỷ đồng doanh thu, giảm 20,5% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 625 tỷ đồng, giảm 17,1% so với lợi nhuận đạt được năm 2019 và vượt 8% kế hoạch năm. EPS đạt 2.095 đồng. Tính đến 31/12/2020 Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 còn 1.282 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 137 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

CTCP Thủy điện Buôn Đôn (BSA) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 18/10/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 3 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 5%.

Ngày 30/9/2021: POW, CLL, HLD, NET, EMS, MBG, TNG, PVO, DNT, ABS, THW

Tổng Công ty điện lực dầu khí Việt Nam – CTCP (POW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 4/11/2021.

CTCP Cảng Cát Lái (CLL) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 22%. Thời gian thanh toán 14/10/2021.

CTCP Đầu tư và phát triển bất động sản HUDLAND (HLD) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán 11/10/2021.

CTCP Bột giặt NET (NET) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 60%. Thời gian thanh toán 20/10/2021.

Tổng Công ty chuyển phát nhanh bưu điện – CTCP (EMS) phát hành 1,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10%.

CTCP Tập đoàn MBG (MBG) phát hành 2,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 3%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 21 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và thương mại TNG (TNG) phát hành 6,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 8%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 63 tỷ đồng.

CTCP Dầu nhờn PVOIL (PVO) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1%. Thời gian thanh toán 25/10/2021.

CTCP Du lịch Đồng Nai (DNT) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 15/10/2021.

CTCP Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận (ABS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 15/10/2021.

CTCP Cấp nước Tân Hòa (THW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,9%. Thời gian thanh toán 20/10/2021.

Ngày 1/10/2021: SNZ, SVT, VLW, DND, SC5, PVM, PPS, SDV, VHF

Ngày 1/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng Công ty cổ phất Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi – mã chứng khoán SNZ) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 26/10/2021. Như vậy với 376,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sonadezi sẽ chi khoảng 376,5 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Doanh thu năm 2020 của Sonadezi đi ngang với 4.975 tỷ đồng. Còn lãi sau thuế tăng 8,4% lên 1.270 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 737 tỷ đồng. EPS đạt 1.934 đồng. Tính đến 31/12/2020 Sonadezi còn 1.340 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 481 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 234 tỷ đồng vốn khác thuộc chủ sở hữu và 108 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 19/10/2021.

CTCP Cấp nước Vĩnh Long (VLW) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 20/10/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai (DND) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11%. Thời gian thanh toán 25/10/2021.

CTCP Xây dựng số 5 (SC5) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 21/10/2021.

CTCP Máy – Thiết bị dầu khí (PVM) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 27/10/2021.

CTCP Dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam (PPS) chi trả cổ tức năm 2200 bằng tiền tỷ lệ 11%. Thời gian thanh toán 21/10/2021.

CTCP Dịch vụ Sonadezi (SDV) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 15/10/2021.

CTCP Chế biến và lương thực Vĩnh Hà (VHF) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,29%. Thời gian thanh toán 18/10/2021.