Đức Long Gia Lai (DLG): Năm 2021 lãi 14 tỷ đồng, liệu có thoát án huỷ niêm yết?

Đức Long Gia Lai (DLG): Năm 2021 lãi 14 tỷ đồng, liệu có thoát án huỷ niêm yết?

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã CK: DLG) đã công bố BCTC quý 4/2021 và lũy kế cả năm 2021.

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 272 tỷ đồng, giảm 60,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán giảm nhiều hơn nên lãi gộp đạt 74,5 tỷ đồng, giảm 30,7% so với quý 4/2020.

Trong kỳ, DLG thu về gần 113 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng gần 80% so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính giảm mạnh 73% xuống còn 133 tỷ đồng.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí DLG lỗ sau thuế 10,3 tỷ đồng – khả quan hơn rất nhiều con số lỗ 372 tỷ đồng của quý 4 năm ngoái.

Theo giải trình từ phía công ty, dịch Covid 19 đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty, một số ngành nghề kinh doanh tạm ngừng hoạt động, đặc biệt là doanh thu bán sản phẩm linh kiện điện tử của nhà máy tại TQ và HQ trực thuộc công ty MassNoble tại Hồng Kong giảm mạnh. Đồng thời doanh thu tại 04 trạm thu phí BOT trên tuyến đường HCM giảm do giãn cách xã hội.

Doanh thu tài chính tăng do trong kỳ phát sinh hoạt động chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con. Chi phí tài chính giảm do giảm dư nợ gốc vay và không phát sinh lỗ chuyển nhượng vốn góp. Chi phí bán hàng và chi phí QLDN tăng do tăng chi phí vận chuyển, chi phí dịch vụ mua ngoài…và trích lập nợ phải thu khó đòi tăng so với cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm 2021, DLG đạt 1.569 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 23% so với cùng kỳ, LNST đạt 14,5 tỷ đồng trong khi năm ngoái lỗ tới 928,6 tỷ đồng.

Được biết năm 2021, DLG đặt mục tiêu doanh thu đạt 2000 tỷ đồng và LNST đạt 50 tỷ đồng, theo đó kết thúc năm 2021 DLG đạt được 78% chỉ tiêu doanh thu và 29% chỉ tiêu lợi nhuận. Đáng chú ý nhờ kết quả lãi này mà DLG sẽ có khả năng tiếp tục ở lại sàn niêm yết do trước đó cả năm 2019 và 2020 doanh nghiệp này đã đều báo lỗ.

Đức Long Gia Lai (DLG): Năm 2021 lãi 14 tỷ đồng, liệu có thoát án huỷ niêm yết? - Ảnh 1.