Đông Hải Bến Tre (DHC): Năm 2021 lãi 481 tỷ đồng, tăng 23% so với năm ngoái

Đông Hải Bến Tre (DHC): Năm 2021 lãi 481 tỷ đồng, tăng 23% so với năm ngoái

CTCP Đông hải Bến Tre (Dohaco, mã DHC) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.119 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng cao hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 130 tỷ đồng, giảm 29% so với quý 4/2020. 

Công ty cho biết sản lượng sản xuất và bán ra tăng, giá giấy bán ra tăng. Tuy nhiên giá giấy nguyên liệu và các chi phí đầu vào tăng mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trong kỳ DHC có 3,5 tỷ đồng doanh thu tài chính, cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ do lãi chênh lệch tỷ giá, trong khi chi phí của hoạt động này giảm mạnh từ 7 tỷ đồng xuống còn 3 tỷ đồng – nguyên nhân là do công ty đã trả hết các khoản nợ vay trung hạn và lãi suất vay ngắn hạn giảm. 

Tuy nhiên, chi phí bán hàng tăng cao từ 23 tỷ đồng lên hơn 38 tỷ đồng, DHC cho biết chi phí bán hàng tăng chủ yếu là tăng chi phí xuất khẩu do sản lượng xuất khẩu tăng mạnh. Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí DHC lãi sau thuế gần 93 tỷ đồng, giảm 40% so với quý 4/2020.

Đông Hải Bến Tre (DHC): Năm 2021 lãi 481 tỷ đồng, tăng 23% so với năm ngoái - Ảnh 1.