Thái Hòa đẩy mạnh phát triển khu hành chính và hạ tầng xã hội để đạt tiêu chuẩn thành phố đô thị loại III

Thái Hòa đẩy mạnh phát triển khu hành chính và hạ tầng xã hội để đạt tiêu chuẩn thành phố đô thị loại III

Với định hướng xây dựng thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm, có chức năng tạo động lực, liên kết và thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của vùng Tây Bắc Nghệ An, Nghị quyết đã chỉ rõ, Thái Hòa phải tập trung phát triển các khu công nghiệp dịch vụ, phát triển hạ tầng giao thông, đi kèm xây dựng các khu đô thị kiểu mẫu, đặc biệt là thu hút đầu tư từ các tập đoàn kinh tế lớn trên cả nước nhằm phát triển kinh tế cho địa phương.

Hiện một số dự án quy hoạch phát triển khu vực phía Nam thị xã Thái Hòa đã được phê duyệt, dự đoán sẽ mang đến diện mạo hoàn toàn mới cho thành phố tương lai.

Đầu tư hạ tầng đồng bộ với cảnh quan, từ đó phát triển các khu đô thị hướng Nam

Đi kèm với phát triển công nghiệp – dịch vụ, Nghị quyết cũng chỉ rõ phải xây dựng đồng bộ thành phố trung tâm với các mô hình khu đô thị kiểu mẫu trong giai đoạn mới tầm nhìn đến 2030, đảm bảo đầy đủ về mặt an sinh – xã hội cũng như nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Thái Hòa đẩy mạnh phát triển khu hành chính và hạ tầng xã hội để đạt tiêu chuẩn thành phố đô thị loại III - Ảnh 1.