Nhiều nước kiểm soát cho vay ngang hàng, các công ty Trung Quốc tìm cách sang Việt Nam

Nhiều nước kiểm soát cho vay ngang hàng, các công ty Trung Quốc tìm cách sang Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của một số loại hình kinh tế chia sẻ chính tới nền kinh tế, để lấy ý kiến các cơ quan liên quan, trước khi trình Chính phủ.

Ở mô hình kinh tế chia sẻ, trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, báo cáo cho hay hoạt động cho vay ngang hàng tại Việt Nam bắt đầu xuất hiện từ 2016. Đến nay, có khoảng 100 công ty P2P lending bao gồm cả công ty đã đi vào hoạt động chính thức và một số công ty đang trong giai đoạn thử nghiệm như Tima, Trust Circle, Vay mượn, Lendmo, Wecash, InterLoan … Trong đó, một số công ty P2P lending có nguồn gốc từ Trung Quốc, Nga, Singapore, Indonesia …

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết các nhà đầu tư nước ngoài vẫn rất quan tâm đến thị trường cho vay tiêu dùng ở Việt Nam và nhìn nhận đây là thị trường có tiềm năng cho P2P lending phát triển.

Nhiều nước kiểm soát cho vay ngang hàng, các công ty Trung Quốc tìm cách sang Việt Nam  - Ảnh 1.