Becamex (BCM) báo lãi quý 3 thấp nhất trong nhiều năm, tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 1.038 tỷ đồng

Becamex (BCM) báo lãi quý 3 thấp nhất trong nhiều năm, tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 1.038 tỷ đồng

Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex – mã chứng khoán BCM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với nhiều thông tin bất ngờ.

Thứ nhất, doanh thu thuần trong quý giảm hơn một nửa so với cùng kỳ, còn 761 tỷ đồng. Trong cơ cấu tổng doanh thu của công ty trong kỳ, không còn doanh thu từ mảng thu phí cầu đường cũng như doanh thu từ thi công, xây dựng công trình. Hiện tại doanh thu từ kinh doanh bất động sản chiếm phần lớn, đạt 625 tỷ đồng, chiếm 71% tổng doanh thu và giảm 42% so với cùng kỳ. Còn lại là doanh thu từ cung cấp dịch vụ, hàng hóa, bán thành phẩm và các hoạt động khác. Trừ chi phí vốn, quý 3 Becamex lãi gộp 418 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ.

Becamex (BCM) báo lãi quý 3 thấp nhất trong nhiều năm, tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 1.038 tỷ đồng - Ảnh 1.