Giá dầu tăng cao, các hãng hàng không của Việt Nam phòng ngừa rủi ro giá nhiên liệu thế nào?

Giá dầu tăng cao, các hãng hàng không của Việt Nam phòng ngừa rủi ro giá nhiên liệu thế nào?

Giá nhiên liệu tăng mạnh đang là vấn đề đe dọa sự phục hồi của các hãng hàng không sau cuộc khủng hoảng COVID-19.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), giá nhiên liệu máy bay đã tăng gấp đôi lên gần 750 USD/tấn trong năm qua.

Thông thường, chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng hàng đầu trong cơ cấu chi phí hoạt động của các hãng hàng không. Điều này khiến cho việc giá dầu biến động ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận.

Để bảo vệ chính mình, và đôi khi là tận dụng cơ hội, các hãng hàng thường sử dụng công cụ phòng vệ (hedging) chi phí nhiên liệu. Cụ thể, hãng hàng không sẽ tiến hành mua hoặc bán hợp đồng tương lai giá dầu (công cụ phái sinh), do đó bảo vệ khi giá tăng.

Giá dầu tăng cao, các hãng hàng không của Việt Nam phòng ngừa rủi ro giá nhiên liệu thế nào? - Ảnh 1.