TCBS báo lãi 3.810 tỷ đồng năm 2021

TCBS báo lãi 3.810 tỷ đồng năm 2021

Quý 4/2021, doanh thu của TCBS đạt 1.495 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 963 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 94% và 73% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu năm 2021 ghi nhận 5.195 tỷ đồng, tăng 59% và lợi nhuận trước thuế đạt 3.810 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2020. Biên lợi nhuận trước thuế đạt 73%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn sở hữu đạt 40%.

TCBS báo lãi 3.810 tỷ đồng năm 2021 - Ảnh 1.