Doanh thu từ quặng và than cốc tăng mạnh, Viet Phat Group (VPG) báo lãi 261 tỷ đồng trong 6 tháng, gấp 34 lần cùng kỳ

Doanh thu từ quặng và than cốc tăng mạnh, Viet Phat Group (VPG) báo lãi 261 tỷ đồng trong 6 tháng, gấp 34 lần cùng kỳ

CTCP Đầu tư thương mại XNK Việt Phát (Viet Phat Group – mã chứng khoán VPG) công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 1.103 tỷ đồng, gấp 3,4 lần doanh thu đạt được quý 2 năm ngoái. Tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn, chỉ hơn 3,1 lần cùng kỳ dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 198 ỷ đồng, hơn gấp 6 lần quý 2 năm ngoái.

Trừ các chi phí phát sinh, quý 2 Viet Phat Group lãi trước thuế hơn 153 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 122,3 tỷ đồng, gấp 16,5 lần lợi nhuận đạt được quý 2 năm ngoái. EPS đạt 3.121 đồng.

Doanh thu từ quặng và than cốc tăng mạnh, Viet Phat Group (VPG) báo lãi 261 tỷ đồng trong 6 tháng, gấp 34 lần cùng kỳ - Ảnh 1.