CII: Dịch Covid-19 kéo dài ảnh hưởng đến việc thu phí, tiến độ dự án BĐS… hạch toán lợi nhuận phải chuyển sang năm 2022

CII: Dịch Covid-19 kéo dài ảnh hưởng đến việc thu phí, tiến độ dự án BĐS… hạch toán lợi nhuận phải chuyển sang năm 2022

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) vừa có thông tin trả lời cổ đông về việc dịch Covid-19 kéo dài ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh Công ty như thế nào. Theo CII, dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của hầu hết các doanh nghiệp, và CII không ngoại lệ. Cụ thể,

Thứ nhất, đối với hoạt động thu phí giao thông, CII đã thực hiện dừng thu phí theo đúng yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Việc dừng thu phí tuy không ảnh hưởng đến hiệu quả các dự án BOT trong dài hạn nhưng ảnh hưởng trực tiếp theo chiều hướng giảm đến doanh thu và lợi nhuận CII trong năm tài chính 2021.

Thứ hai, đối với kinh doanh bất động sản, việc giãn cách và dừng thi công các công trình xây dựng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc hoàn thiện pháp lý và tiến độ thi công. Do vậy, việc hạch toán doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch trong năm 2021 gần như bắt buộc phải chuyển sang năm 2022.

Thứ ba, các khó khăn nói trên và việc bắt buột phải hạch toán các chi phí quản lý, chi phí lãi vay và phân bổ lợi thế thương mại theo chuẩn mực kế toán, đã ảnh hưởng lớn đến việc hạch toán lợi nhuận của CII trong BCTC 2021.

Năm 2021, CII lên kế hoạch doanh thu 6.700 tỷ đồng; lãi ròng 615 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2020. Kết thúc nửa đầu năm, Công ty thu về doanh thu 2.032 tỷ đồng, tăng 82% song lợi nhuận ròng lại giảm mạnh 93% xuống còn 17 tỷ đồng. Theo đó, CII chỉ mới thực hiện được 2,7% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.