Hoa Sen (HSG): Sắp phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cp

Hoa Sen (HSG): Sắp phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cp

Hoa Sen Group (HSG) vừa thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2021. Chi tiết, Công ty sẽ phát hành 4,4 triệu cổ phần, tương đương 0,9% tổng cổ phiếu đang lưu hành.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, thấp hơn gần 4 lần so với thị giá hiện nay vào mức 37.500 đồng/cp.

Thời gian chào bán dự kiến trong tháng 8/2021 cho đến khi hoàn thành các thủ tục theo quy định của Nhà nước và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Về kinh doanh, quý 3 NĐTC 2020-2021 (từ 1/4/2021 đến 30/6/2021), sản lượng tiêu thụ của HSG ước đạt 615.425 tấn, tương ứng doanh thu 12.986 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.701 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 56%, 90%, 435% so với cùng kỳ NĐTC 2019 – 2020.

Lũy kế 9 tháng NĐTC 2020-2021, sản lượng tiêu thụ HSG vào mức 1.694.155 tấn, doanh thu ước đạt 32.932 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 3.371 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 54%, 72%, 381% so với cùng kỳ. Với kết quả này, HSG đã thực hiện được 94% kế hoạch sản lượng, 99,8% kế hoạch doanh thu và 225% kế hoạch lợi nhuận NĐTC 2020-2021.

Hoa Sen (HSG): Sắp phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cp - Ảnh 1.