Ròng rã 14 năm làm cổ đông, khoản đầu tư của SMBC và VinaCapital vào Eximbank thua xa gửi tiết kiệm?

Ròng rã 14 năm làm cổ đông, khoản đầu tư của SMBC và VinaCapital vào Eximbank thua xa gửi tiết kiệm?

Hội đồng quản trị Eximbank vừa ban hành nghị quyết chấm dứt trước thời hạn Thoả thuận liên minh chiến lược ngày 27/11/2007 ký giữa Eximbank và Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Quyết định được đưa ra sau văn bản đề nghị từ phía SMBC ngày 5/1/2022. Như vậy, thoả thuận hợp tác chiến lược giữa Eximbank và SMBC chấm dứt sau 14 năm.

Theo thoả thuận ban đầu, SMBC đầu tư vào Eximbank với tổng giá trị 225 triệu USD để sở hữu 15% vốn điều lệ, đồng thời trở thành đối tác chiến lược. SMBC cam kết hỗ trợ và hợp tác với Eximbank trong việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, ngân hàng đầu tư, quản lý rủi ro theo chuẩn mực quốc tế. Thương vụ định giá Eximbank 1,5 tỷ USD sau khi đầu tư. Ngân hàng Việt Nam những năm 2007 có tổng tài sản khoảng 32.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng.

15% cổ phần Eximbank mà SMBC đang sở hữu hiện có giá thị trường gần 6.600 tỷ đồng, khoảng 290 triệu USD.

Được biết hiện nhà đầu tư ngoại đang sở hữu 29.7% vốn của Eximbank. Cùng với SMBC, năm 2008, Eximbank còn chào bán 5% cổ phần cho quỹ VOF của VinaCapital và 5% cho 2 quỹ thuộc Mirae Asset. Hiện VOF vẫn giữ xấp xỉ 5% vốn của Eximbank.

Ròng rã 14 năm làm cổ đông, khoản đầu tư của SMBC và VinaCapital vào Eximbank thua xa gửi tiết kiệm? - Ảnh 1.