Dragon Capital tăng tỷ trọng tại Đất Xanh (DXG)

Dragon Capital tăng tỷ trọng tại Đất Xanh (DXG)

Dragon Capital vừa tăng tỷ trọng tại mã DXG của Đất Xanh (DXG). Cụ thể, Norges Bank đã mua 300.000 cổ phiếu, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust mua 80.000 cổ phiếu và Vietnam Enterprise Investments Limited 1 triệu cổ phiếu.

Theo đó, tổng sở hữu của quỹ sau giao dịch vào mức 108 triệu cổ phiếu, tương đương 18,1657% vốn. Ngày giao dịch nhằm ngày 5/1/2022.

Trên thị trường, DXG đang trong xu hướng tăng điểm. Kết phiên 5/1/2022, DXG chốt tại mức 35.600 đồng/cp, thanh khoản tăng mạnh.

Dragon Capital tăng tỷ trọng tại Đất Xanh (DXG) - Ảnh 1.