Thị trường bảo hiểm tiếp tục giữ phong độ trước tác động kép

Thị trường bảo hiểm tiếp tục giữ phong độ trước tác động kép

Theo thông tin mới công bố từ Bộ Tài chính , sau 11 tháng của năm 2020, tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 542.757 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 94.269 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 448.488 tỷ đồng.

Trong 11 tháng, ngành bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 449.355 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 48.172 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 401.183 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn ngành ước đạt 165.781 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 54.154 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 111.627 tỷ đồng.

Có thể thấy, mức tăng trưởng của ngành bảo hiểm trong giai đoạn vừa qua được đánh giá rất khả quan trong bối cảnh nhiều ngành bị suy giảm do chịu tác động kép của dịch bệnh – thiên tai.

Sau 10 tháng, toàn ngành cũng đã có được mức tăng trưởng 16% so cùng kỳ năm 2019.

Trước đó, liên quan đến thị trường bảo hiểm, trong báo cáo về thực hiện Nghị quyết của Quốc hội , Chính phủ đã cập nhật những thông tin về bức tranh toàn ngành trong 9 tháng năm 2020 . Theo báo cáo trên, tới hết quý 3/2020, tổng tài sản toàn ngành ước đạt 531.524 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2019. Các doanh nghiệp trong ngành đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 428.823 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ.

KHỐI PHI NHÂN THỌ CHI TRẢ BỒI THƯỜNG HƠN 16 NGHÌN TỶ ĐỒNG SAU 10 THÁNG

Cùng thời điểm với báo cáo từ Bộ Tài chính, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (IAV) mới dây cũng đã công bố những số liệu cập nhật và khá chi tiết về thị trường bảo hiểm Việt Nam trong 10 tháng đầu năm.

Theo IAV, tính đến hết tháng 10/2020, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 45.802 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 5,06%. Mức bồi thường đạt 16.091 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường khoảng 35,13% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Trong đó, bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 13.853 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 30,25% trong tổng doanh thu toàn thị trường, bồi thường đạt 6.415 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 46%. Doanh thu bảo hiểm Bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới đạt 3.639 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8%, tăng trưởng 17%, tỷ lệ bồi thường 17%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 10.214 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 22%, bồi thường 5.779 tỷ đồng.

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 14.566 tỷ đồng chiếm tỷ trọng gần 32%, tăng trưởng 1%, bồi thường 4.311 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 30% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 6.197 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 13.53%, tăng trưởng 13%, bồi thường 2.074 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 33% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Thị trường bảo hiểm tiếp tục giữ phong độ trước tác động kép - Ảnh 1.