SSI dẫn đầu 27 hạng mục tại giải thưởng Asiamoney Brokers Poll 2021

SSI dẫn đầu 27 hạng mục tại giải thưởng Asiamoney Brokers Poll 2021

Mỗi năm, tạp chí uy tín hàng đầu ngành tài chính Asiamoney thuộc Tập đoàn Euromoney Institutional Investor PLC đều thực hiện đánh giá độc lập, phối hợp cùng các CIO, các nhà đầu tư tổ chức, công ty quản lý quỹ, các nhà phân tích đầu tư, công ty cổ phần tư nhân, công ty bảo hiểm và quản lý tài sản trên khắp thế giới (Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ) để chấm điểm và chọn ra công ty môi giới chứng khoán xuất sắc nhất của mỗi nước. Nhận được đánh giá cao của đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế, Công ty CP Chứng khoán SSI vinh dự nhận về 27 giải thưởng trên tổng số 29 hạng mục vinh danh tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán tại Việt Nam.

Đây cũng là năm thứ 9 liên tiếp SSI tham gia và chiến thắng áp đảo tại 3 hạng mục quan trọng cho tổ chức là “Công ty chứng khoán nội địa tốt nhất Việt Nam“, “Công ty chứng khoán tốt nhất Việt Nam về Phân tích và nghiên cứu thị trường”, “Công ty chứng khoán tốt nhất Việt Nam về Dịch vụ môi giới”, cũng như dẫn đầu tại 2 giải thưởng “Công ty chứng khoán tốt nhất Việt Nam về Dịch vụ quan hệ doanh nghiệp và nhà đầu tư” và “Công ty thực hiện lệnh tốt nhất”.

SSI dẫn đầu 27 hạng mục tại giải thưởng Asiamoney Brokers Poll 2021 - Ảnh 1.