Doanh nghiệp vàng mã niêm yết duy nhất kết thúc năm tài chính với lợi nhuận tăng 90%, EPS đạt gần 11.000 đồng/cp

Doanh nghiệp vàng mã niêm yết duy nhất kết thúc năm tài chính với lợi nhuận tăng 90%, EPS đạt gần 11.000 đồng/cp

CTCP Nông lâm sản thực phẩm Yên Bái (HNX: CAP) đã công bố BCTC quý 4 niên độ 2020 – 2021 (từ 1/10/2020 – 30/9/2021)

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 178 tỷ đồng trong quý 4, tăng mạnh 111% so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ tăng chi phí vốn mạnh hơn, nên lợi nhuận gộp thu về đạt hơn 28 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ. 

Trừ các loại chi phí phát sinh, quý 4 Nông sản Thực phẩm Yên Bái lãi sau thuế 19 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần thực hiện trong quý 4 của niên độ tài chính 2019-2020 và dần trở lại mức lãi kỷ lục 22 tỷ thiết lập hồi quý 2 niên độ tài chính 2017-2018.

Doanh nghiệp vàng mã niêm yết duy nhất kết thúc năm tài chính với lợi nhuận tăng 90%, EPS đạt gần 11.000 đồng/cp - Ảnh 1.