Bình Định bổ sung 12 dự án vào danh mục kế hoạch phát triển nhà ở đến năm 2025

Bình Định bổ sung 12 dự án vào danh mục kế hoạch phát triển nhà ở đến năm 2025

UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định số 4362 điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 – 2025.

Theo quyết định, có 12 dự án mới được bổ sung với 5 dự án tại TP Quy Nhơn, ba dự án tại huyện Tuy Phước, một dự án tại huyện Phù Mỹ và ba dự án tại huyện Phù Cát.

Một số dự án đáng chú ý như dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Phân khu số 1 và phân khu số 3 thuộc Khu đô thị Nhơn Hội có diện tích lần lượt hơn 57ha và 36 ha; Khu đô thị Trà Quang Nam hơn 27 ha; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân gần 11 ha.

Trước đó, hồi tháng 4, UBND tỉnh này đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2020 – 2025 nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Định đã được duyệt.

Theo đó, giai đoạn 2020 – 2025, địa phương này sẽ phát triển khoảng 11.065.921m2 sàn nhà ở, tương ứng 107.407 căn nhà. Trong các loại hình nhà ở phát triển mới, nhà ở dân tự xây dựng chiếm tỷ trọng chủ yếu với khoảng 6.612.549 m2 sàn (tương ứng 59,75%), nhà ở thương mại phát triển thêm 3.567.754m2 sàn (chiếm 32,25%), nhà ở xã hội phát triển thêm 885.618 m2 sàn (chiếm 8%).

Theo kế hoạch, Bình Định sẽ phát triển khoảng 58.957 căn nhà. Trong đó, nhà ở riêng lẻ khoảng 49.855 căn (chiếm tỷ lệ 84,56%), nhà chung cư khoảng 9.102 căn (chiếm tỷ lệ 15,44%). Về nhà ở xã hội, Bình Định sẽ phát triển khoảng 12.860 căn nhà, với diện tích khoảng 885.618m2. Diện tích nhà ở xã hội dành để cho thuê khoảng 177.123m2 (chiếm khoảng 20% tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành). Đối với nhà ở thương mại, khu đô thị và khu dân cư, Bình Định có 202 dự án tập trung chủ yếu ở TP Quy Nhơn (49 dự án), thị xã Hoài Nhơn (40 dự án), thấp nhất là huyện An Lão với 4 dự án.

Để thực hiện kế hoạch nói trên, UBND tỉnh Bình Định cho biết, cần 73.891 tỷ đồng để phát triển nhà ở. Cụ thể, nhà ở thương mại cần 29.215 tỷ đồng, nhà ở cho các đối tượng xã hội cần 6.822 tỷ đồng, nhà ở riêng lẻ người dân tự xây trong dự án cần 37.854 tỷ đồng. Trong đó, vốn từ doanh nghiệp khoảng 36.037 tỷ đồng và vốn từ người dân khoảng 37.854 tỷ đồng.