Hoàng Huy (HHS) chuẩn bị phát hành thêm gần 47 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên hơn 3.200 tỷ đồng

Hoàng Huy (HHS) chuẩn bị phát hành thêm gần 47 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên hơn 3.200 tỷ đồng

HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã chứng khoán: HHS) đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

Cụ thể, HHS sẽ phát hành gần 33 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2020. Tỷ lệ phát hành 12%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 12 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 330 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty trên BCTC tại ngày 31/12/2021 đã kiểm toán.

Tính đến 31/12/2020 Hoàng Huy còn 758 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 19 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 139 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Song song với đó, HHS cũng phát hành 13,7 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Hoàn tất hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của HHS dự kiến tăng từ 2.747 lên 3.214 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu quý 3 vừa qua của HHS ghi nhận hơn 61 tỷ đồng, giảm 56% so với quý 3/2020 và LNST đạt 32 tỷ đồng, tương ứng giảm 46% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của HHS ghi nhận 349 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ đi các khoản chi phí liên quan, lợi nhuận sau thuế giảm 43% xuống còn 141 tỷ đồng. Lãi ròng của cổ đông công ty mẹ đạt 139 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của HHS tăng gần 177 tỷ đồng so với đầu năm lên mư 4.106 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tính tới cuối kỳ gần 3.852 tỷ đồng, trong đó có 870 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hoàng Huy (HHS) chuẩn bị phát hành thêm gần 47 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên hơn 3.200 tỷ đồng - Ảnh 1.