3 công ty chứng khoán bắt tay Moody’s lập công ty xếp hạng tín nhiệm

3 công ty chứng khoán bắt tay Moody’s lập công ty xếp hạng tín nhiệm

Vô tình hay hữu ý, CTCP Xếp hạng tín nhiệm FiinRatings (FiinRatings) và CTCP Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam (VIS Rating) đều được thành lập trong tháng 11/2021. Hai pháp nhân này đều mang hình bóng của những tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới: S&P Global Ratings và Moody’s.

Hồi tháng 5/2021, CTCP FiinGroup (FiinGroup) công bố việc ký kết thoả thuận với S&P Global Ratings để tiếp nhận các hỗ trợ kỹ thuật cho dịch vụ xếp hạng tín nhiệm FiinRatings. Khi ấy, FiinRatings vẫn được biết tới là một thương hiệu và bộ phận của của FiinGroup.

Đối với VIS Rating, doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 30/11/2021, với quy mô vốn điều lệ 103,14 tỉ đồng, đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu, cụ thể là “Dịch vụ xếp hạng tín nhiệm”.

3 công ty chứng khoán bắt tay Moody’s lập công ty xếp hạng tín nhiệm - Ảnh 1.