MSN, TLH, FIR, PVI, TMS, DL1, DS3, DPC, HNA, DID, IMP, SMA, HMS, ELC, ADS: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

MSN, TLH, FIR, PVI, TMS, DL1, DS3, DPC, HNA, DID, IMP, SMA, HMS, ELC, ADS: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Masan (MSN): CTCP Masan đăng ký mua 3,5 triệu cp. Trước giao dịch CTCP Masan sở hữu 369.285.520 cp (tỷ lệ 31,28%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/7 đến 20/8/2021.

Cũng liên quan cổ phiếu MSN, cùng thời gian, Công ty TNHH MTV Hoa Hướng Dương đăng ký mua 1,5 triệu cp. Trước giao dịch công ty này sở hữu 156.467.706 cp (tỷ lệ 13,25%).

CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH): Ông Lê Văn Trọng, Giám đốc điều hành công ty con, đăng ký bán toàn bộ 657.800 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/7 đến 24/8/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TLH, cùng thời gian, bà Phạm Thúy Liễu, Chị dâu bà Phạm Thị Hồng, đăng ký bán toàn bộ 719.715 cp đang sở hữu.

CTCP Địa ốc First Real (FIR): Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đã mua 120.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.674.400 cp (tỷ lệ 9,89%). Giao dịch thực hiện từ 24/6 đến 16/7/2021.

CTCP PVI (PVI): HDI Global SE đăng ký mua 9.228.000 cp. Trước giao dịch HDI Global sở hữu 85.337.321 cp (tỷ lệ 38,18%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/7 đến 18/8/2021.

CTCP Transimex (TMS): Ông Bùi Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 12.967.338 cp (tỷ lệ 15,92%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/7 đến 20/8/2021.

CTCP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam (DL1): Ông Nguyễn Đình Trạc, tổng Giám đốc, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Trạc sở hữu 164.168 cp (tỷ lệ 0,16%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/7 đến 13/8/2021.

CTCP Quản lý đường sông số 3 (DS3): Bà Nguyễn Thị Việt Loan, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 720.000 cp (tỷ lệ 6,75%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/7 đến 30/7/2021.

CTCP Nhựa Đà Nẵng (DPC): Công ty TNHH Đầu tư Sao Tháng Năm đã mua 115.000 cp (tỷ lệ 5,14%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch công ty này không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 2/7 đến 5/7/2021.

CTCP Thủy điện Hủa Na (HNA): Ông Võ Trung Chính, Kế toán trưởng, đã bán 440.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 204.300 cp. Giao dịch thực hiện từ 9/7 đến 14/7/2021.

CTCP DIC Đồng Tiến (DID): CTCP Cấu kiện bô tông Nhơn Trạch 2 đăng ký mua 3,1 triệu cp. Trước giao dịch công ty này không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/7 đến 20/8/2021.

CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP): SK Investment Vina III Pte.Ltd đã mua 140.200 cp trong tổng số 1 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 19.621.743 cp (tỷ lệ 29,24%). Giao dịch thực hiện từ 18/6 đến 17/7/2021.

CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA): CTCP Thủy điện Nậm La đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch Thủy điện Nậm La không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/7 đến 30/7/2021.

CTCP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh (HMS): Ông Phạm Thanh Phúc, anh ông Phạm Min Đức – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Phúc không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/7 đến 18/8/2021.

CTCP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông (ELC): Ông Phạm Minh Thắng, Tổng giám đốc, đã mua 207.500 cp trong tổng số 700.000 cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 431.457 cp (tỷ lệ 0,85%). Giao dịch thực hiện từ 6/7 đến 14/7/2021.

CTCP Damsan (ADS): Công ty TNHH Golf Long Hưng đã bán 164.800 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 50 cp. Giao dịch thực hiện từ 1/7 đến 9/7/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu ADS, Ông Vũ Phương Diệp, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 500.000 cp trong tổng số 1.108.800 cp (tỷ lệ 3,95%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/7 đến 15/8/2021.