Xây dựng Hòa Bình (HBC) tham vọng với mục tiêu doanh thu kỷ lục 20.000 tỷ đồng trong năm 2022

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tham vọng với mục tiêu doanh thu kỷ lục 20.000 tỷ đồng trong năm 2022

Cập nhất mới nhất, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã chứng khoán HBC) đã vừa công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Cụ thể, mục tiêu doanh thu của HBC trong năm 2022 đạt 20.000 tỷ đồng, qua đó lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 420 tỷ đồng. Như vậy, những chỉ tiêu này tăng trưởng lần lượt là 48% và gần 79% so với kế hoạch của năm 2021.

Hiện tại, Xây dựng Hòa Bình chưa công bố kết quả kinh doanh trong năm 2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của HBC đạt 7.536 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lại tăng 16,7% lên hơn 73 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 81 tỷ đồng.

So với kế hoạch, mức thực hiện sau 3 quý đầu năm 2021 của HBC mới chỉ hoàn thành 56% mục tiêu doanh thu và khoảng 31% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Như vậy, tính riêng trong quý 4, doanh nghiệp cần ghi nhận tối thiểu doanh thu khoảng 5.964 tỷ đồng và LNST tối thiểu đạt 162 tỷ đồng để qua đó hoàn thành mục tiêu trong năm 2021.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tham vọng với mục tiêu doanh thu kỷ lục 20.000 tỷ đồng trong năm 2022 - Ảnh 1.