Ninh Thuận tập trung phát triển nhà ở xã hội trong 5 năm tới

Ninh Thuận tập trung phát triển nhà ở xã hội trong 5 năm tới

Theo đó, Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh Ninh Thuận dự kiến tổng nguồn vốn để thực hiện lên tới hơn 9.878 tỷ đồng. Trong đó, đối tượng để tỉnh nhắm đến phát triển nhà ở là những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đối tượng chính sách trên địa bàn.

Trong tổng nguồn vốn gần 10.000 tỉ đồng, thì nguồn vốn Trung ương trên 124,6 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 37,8 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng chính sách xã hội khoảng 210,8 tỷ đồng và nguồn vốn từ các tổ chức, thành phần kinh tế, hộ gia đình, cá nhân và vốn vay ngân hàng trên 9.505 tỷ đồng.

Ninh Thuận đặt chỉ tiêu đến năm 2025 thực hiện hỗ trợ xây dựng 1.118 căn nhà ở cho người có công với cách mạng; 7.268 căn nhà ở cho hộ nghèo; 770 căn nhà ở cho công nhân và 2.364 căn nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự do và người thu nhập thấp.

Cùng đó, tỉnh tập trung xây dựng 18.827 căn nhà ở riêng lẻ; xây dựng 1.964 căn nhà ở thương mại và 236 căn nhà công vụ nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng cư dân khác nhau.

Được biết, để thúc đẩy thị trường nhà ở phát triển, Ninh Thuận có cơ chế, chính sách để hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị, nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại.

Hiện Ninh Thuận đang kêu gọi đầu tư tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm về nhà ở thương mại, nhà ở xã hội trong các khu quy hoạch khu dân cư, khu đô thị mới. Đồng thời, tỉnh này, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các khu đô thị, khu dân cư và tuyến đường phố chính trên địa bàn để tăng quỹ đất nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà ở cho người dân.