Thủy điện Đa Nhim Hàm Thuận Đa Mi (DNH) báo lãi kỷ lục gần 501 tỷ đồng trong quý 4, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ

Thủy điện Đa Nhim Hàm Thuận Đa Mi (DNH) báo lãi kỷ lục gần 501 tỷ đồng trong quý 4, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ

CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (mã chứng khoán DNH) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu đạt 824,4 tỷ đồng, tăng cao gấp gần 2 lần so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ giảm chi phí vốn thấp hơn, chỉ tăng 22,6% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 549,4 tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần so với quý 4 năm ngoái.

Giải trình về việc doanh thu tăng trưởng cao, Thủy điện Đa Nhim Hàm Thuận Đa Mi cho biết quý 4 vừa qua do tình hình thủy văn trên lưu vực các hồ Đơn Dương, Hàm Thuận tương đối thuận lợi, lưu lượng nước về các hồ chứa cao hơn trung bình nhiều năm và cao hơn cùng kỳ năm 2020, đồng thời phân bố tương đối đều giữa các thời kỳ nên sản lượng và doanh thu đều cao so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ doanh thu tài chính ghi nhận 85 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính trong quý của công ty chủ yếu đến từ thu lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá. Tính đến hết quý 4/2021 Thủy điện Đa Nhim Hàm Thuận Đa Mi ghi nhận khoản tiền gửi ngân hàng 909,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 5 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó tiền gửi kỳ hạn ngắn hạn 801,5 tỷ đồng và 100 tỷ đồng gửi kỳ hạn dài hơn.

Chi phí tài chính trong quý gần 16 tỷ đồng, giảm được gần 1 nửa so với cùng kỳ, đây chủ yếu là chi trả lãi vay. Đến 30/9/2021 Thủy điện Đa Nhim Hàm Thuận Đa Mi còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 142,4 tỷ đồng (giảm 27 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 1.915,6 tỷ đồng (giảm 222 tỷ đồng so với đầu kỳ).

Trong quý các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lãi 10,8 tỷ đồng, trong khi quý 4 năm ngoái lỗ gần 4 tỷ đồng.

Kết quả DNH báo lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 500,6 tỷ đồng, tăng cao gấp 3,2 lần so với lợi nhuận đạt được quý 4/2020.

Thủy điện Đa Nhim Hàm Thuận Đa Mi (DNH) báo lãi kỷ lục gần 501 tỷ đồng trong quý 4, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ - Ảnh 1.