Vạn Phát Hưng (VPH) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tỷ lệ 6% bằng tiền

Vạn Phát Hưng (VPH) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tỷ lệ 6% bằng tiền

Ngày 26/10 tới đây CTCP Vạn Phát Hưng (mã chứng khoán VPH) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 600 đồng.

Với 95,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ trả tổng cộng 57,1 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh, doanh thu nửa đầu năm 2021 đạt 111 tỷ đồng, giảm 31% so với nửa đầu năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 7 tỷ đồng, giảm 41,7% so với lợi nhuận đạt được 6 tháng đầu năm 2020.

Tính đến 30/6/2021 Vạn Phát Hưng còn hơn 84 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 1 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Trên thị trường cổ phiếu VPH vẫn duy trì giao dịch dưới mệnh giá từ nhiều năm nay, hiện giao dịch quanh mức 7.260 đồng/cổ phiếu.

Vạn Phát Hưng (VPH) chốt danh sách cổ đông phát hành 5,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức - Ảnh 1.