Bán công ty con, Đức Long Gia Lai (DLG) chuyển từ lỗ trăm tỷ sang có lãi mỏng trong quý 3/2021

Bán công ty con, Đức Long Gia Lai (DLG) chuyển từ lỗ trăm tỷ sang có lãi mỏng trong quý 3/2021

Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần đạt 395 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2020. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp Công ty đạt 75 tỷ đồng, giảm 35%. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ 24% về 19%.

Theo DLG, do dịch Covid-19 bùng phát đợt thứ 4 tại Việt Nam khốc liệt ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, một số ngành nghề tạm ngưng hoạt động khiến doanh thu giảm.

Ngược lại, doanh thu tài chính tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ lên 105 tỷ đồng, nguyên nhân do điều chỉnh lãi suất cho vay theo thị trường và lãi từ thoái vốn công ty con.

Khấu trừ chi phí, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1,4 tỷ đồng trong quý 3/2021, trong khi cùng kỳ lỗ tới 253 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DLG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.297 tỷ đồng, không biến động nhiều so với cùng kỳ. Tương ứng, Công ty thu về lãi ròng 25 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ 550 tỷ đồng so với 9 tháng đầu năm 2020.

Bán công ty con, Đức Long Gia Lai (DLG) chuyển từ lỗ trăm tỷ sang có lãi mỏng trong quý 3/2021 - Ảnh 1.