Chỉ đạo mới của Đồng Nai về sai phạm của dự án King Bay 4.800 tỷ

Chỉ đạo mới của Đồng Nai về sai phạm của dự án King Bay 4.800 tỷ

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có thông báo số 10206 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức liên quan tới việc báo cáo xử lý một số nội dung liên quan đến dự án Khu dân cư tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch (dự án King Bay) của CTCP Free Land.

Theo đó, dự án khu dân cư 125ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch của Free Land thuộc trường hợp phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định tại Điều 43, Luật Đầu tư năm 2020. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã ứng trước số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng (khoảng 289,9 tỷ đồng) lớn hơn số tiền phải ký quỹ (khoảng 59,42 tỷ đồng).

Theo ý kiến của Sở Xây dựng tỉnh, dự án vẫn còn trong tiến độ thực hiện theo quyết định chủ trương đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do đó, UBND tỉnh chấp thuận đề xuất của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc Free Land không phải nộp ngay tiền ký quỹ trước thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Hiện nay chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với dự án. Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì làm việc để hướng dẫn doanh nghiệp hiểu rõ về quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án. Đồng thời thỏa thuận về việc thực hiện ký quỹ cho phù hợp, đảm bảo theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2021.

Về việc giao đất, cho thuê đất (đợt 5) đối với dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát vị trí, diện tích đất do Nhà nước giao quản lý, diện tích sử dụng và mục đích công ích trong ranh giới khu đất đề nghị giao, thuê đất đợt 5 của dự án để chồng ghép quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đối với diện tích đất này.

Về chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế Hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan, làm việc với Công ty Cổ phần Free Ladn về số tiền doanh nghiệp cam kết ủng hộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án trên và yêu cầu báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9 năm 2021.

Dự án khu dân cư 125ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch của Free Land có tên thương mại là dự án King Bay, được giới thiệu ra thị trường có quy mô 125 ha, tổng chi phí đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng.