Damsan (ADS) chuẩn bị chào bán 10 triệu cổ phiếu với giá bằng 1/3 thị giá

Damsan (ADS) chuẩn bị chào bán 10 triệu cổ phiếu với giá bằng 1/3 thị giá

CTCP Damsan (mã chứng khoán ADS) đã thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ.

Theo đó Damsan sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu để chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Tỷ lệ phát hành 561.389:200.000, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 561.389 quyền mua sẽ được mua 200.000 cổ phiếu mới. Đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 1 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 100 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Dự kiến sau phát hành Damsan tăng vốn điều lệ từ hơn 280 tỷ đồng lên hơn 380 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ADS hiện đang giao dịch quanh vùng giá cao nhất từ trước đến nay. Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/8 cổ phiếu ADS tăng 1,1% lên mức 31.600 đồng/cổ phiếu. So với thời điểm đầu năm cổ phiếu ADS hiện đã tăng gấp 3 lần và cũng cao gấp 3 lần mức giá dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Damsan (ADS) chuẩn bị chào bán 10 triệu cổ phiếu với giá bằng 1/3 thị giá - Ảnh 1.