Nam Long: Quý 1/2021 lãi sau thuế 366 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ 2020

Nam Long: Quý 1/2021 lãi sau thuế 366 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ 2020

CTCP Đầu tư Nam Long (mã NLG) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2021. Theo đó, doanh thu bán hàng quý này của NLG đạt 235,8 tỷ đồng, giảm 43% cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh còn 17% so với mức 37,7% cùng kỳ 2020.

Chi phí bán hàng, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh so với cùng kỳ 2020.

Tuy nhiên, “cứu cánh” cho Nam Long nhờ khoản lợi nhuận khác đột biến 427 tỷ đồng đã giúp công ty lãi trước thuế 348 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 366 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 365 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. 

Nam Long: Quý 1/2021 lãi sau thuế 366 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.