Tập đoàn Thái Lan muốn hủy niêm yết công ty đang thu về hàng tỷ USD mỗi năm từ bán cám, thịt lợn, xúc xích… tại Việt Nam

Tập đoàn Thái Lan muốn hủy niêm yết công ty đang thu về hàng tỷ USD mỗi năm từ bán cám, thịt lợn, xúc xích… tại Việt Nam

CP Pokphand (CPP), công ty phụ trách hoạt động kinh doanh của CP tại Việt Nam đang có kế hoạch tư nhân hoá và huỷ niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong (HKEX).

CPF Investment Limited – công ty có trụ sở lại British Virgin Islands dự kiến trả 0,15 USD cho mỗi cổ phần CPP trôi nổi. Bản thân CPFI là công ty con thuộc sở hữu Charoen Pokphand Foods (CPF), tập đoàn nông nghiệp hàng đầu Thái Lan.

CPFI hiện sở hữu 49,74% cổ phần CPP, có mục tiêu mua lại 6.079 triệu cổ phần, để nâng tỷ lệ sở hữu lên 75%. Số tiền bỏ ra tương ứng vào khoảng 912 triệu USD. Định giá của CPP 3,61 tỷ USD. 25% cổ phần còn lại của CPP thuộc sở hữu của ITOCHU – tập đoàn đến từ Nhật Bản.

Tập đoàn C.P muốn hủy niêm yết công ty đang thu về hàng tỷ USD mỗi năm từ thức chăn nuôi, bán thịt lợn, xúc xích tại Việt Nam - Ảnh 1.