Kỳ lân VNG muốn bán hết cổ phiếu quỹ sau 1 thập kỷ, Tencent sẽ xử lý quyền mua hơn 1 triệu cổ phiếu với giá chỉ bằng 1/10 giá trị ra sao?

Kỳ lân VNG muốn bán hết cổ phiếu quỹ sau 1 thập kỷ, Tencent sẽ xử lý quyền mua hơn 1 triệu cổ phiếu với giá chỉ bằng 1/10 giá trị ra sao?

VNG sẽ bán cổ phiếu quỹ sau 10 năm

Công ty Cổ phần VNG sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 kế hoạch chào bán hơn 7,1 triệu cổ phiếu quỹ sau 10 năm. Vốn cổ phần của VNG hiện ở mức 358,4 tỷ đồng, lượng cổ phiếu quỹ tương ứng 19,8%.

Số cổ phần này sẽ được chào bán cho nhà đầu tư trong nước theo bất kỳ phương thức nào được pháp luật cho phép. Bên mua không phải là công ty con của VNG, cũng không có cùng công ty mẹ với VNG. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 hoặc quý 4/2021.

Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phần sẽ được dùng làm vốn lưu động để mở rộng và phát triển thị trường trong nước cũng như nước ngoài; góp vốn đầu tư hoặc mua cổ phần doanh nghiệp khác có cùng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh với công ty nhằm phát triển sản phẩm và củng cố thị phần trong ngành internet.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại VNG là 49%; hiện tại, các cổ đông ngoại đang nắm giữ khoảng 48,08% công ty.

VNG muốn bán hết cổ phiếu quỹ sau 1 thập kỷ, Tencent sẽ xử lý quyền mua hơn 1 triệu cổ phiếu với giá chỉ bằng 1/10 giá trị ra sao?  - Ảnh 1.