EVNFinance đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2021 tăng 12%

EVNFinance đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2021 tăng 12%

Năm 2020, EVNFinance đã nỗ lực vượt khó khăn từ dịch bệnh để đồng hành, chia sẻ cùng khách hàng cũng như hoàn thành mục tiêu kinh doanh với những kết quả đáng ghi nhận: lợi nhuận trước thuế đạt 285 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch; tổng tài sản đạt 28.804,9 tỷ đồng, đạt 131% kế hoạch; tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,32%, tỷ lệ an toàn vốn ở mức 11,04% và các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn khác đều tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tại Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty diễn ra ngày 27/4 vừa qua tại Hà Nội, Chủ tịch HĐQT EVNFinance – ông Hoàng Văn Ninh đã khẳng định: “Đây là kết quả kinh doanh khả quan, thể hiện được sự nỗ lực rất lớn của Ban Điều hành và tập thể CBNV toàn Công ty; HĐQT đánh giá năm 2020 là năm Công ty đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ thay đổi về cấu trúc hệ thống, thay đổi về nhân sự cấp cao cũng như thay đổi trong cơ cấu tổ chức của Công ty. Bằng những sự thay đổi tích cực từ nội tại, EVNFinance đã nhận được sự tín nhiệm từ các tổ chức tài chính Quốc tế và thị trường tài chính”.

Dựa trên kết quả đạt được trong năm 2020 và đánh giá, dự báo về bối cảnh năm 2021, EVNFinance đã đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2021 là 320 tỷ đồng – tăng trưởng 12% so với lợi nhuận năm 2020- để đảm bảo lợi ích của cổ đông, hoàn thành tốt vai trò hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp đồng thời củng cố cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Nói về mục tiêu lợi nhuận năm 2021, đại diện lãnh đạo Công ty cho biết: “Năm 2021 có thể sẽ là một năm nhiều khó khăn đối với nền kinh tế đất nước do sự tác động của dịch bệnh. Mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 12% cũng là một mục tiêu thách thức đối với EVNFinance. Để bám sát mục tiêu và đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2021, EVNFinance đang quyết liệt tái cơ cấu, đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số để tận dụng lợi thế của công nghệ thông tin, đồng thời đảm bảo hiệu quả kinh doanh cũng như kiểm soát rủi ro”.

Bên cạnh đó, Đại hội đã thông qua một số nội dung quan trọng cho năm 2021. Thứ nhất, trong năm nay, EVNFinance sẽ triển khai công tác niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Việc niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE sẽ mang lại cho EVNFinance nhiều cơ hội hợp tác mới do mức độ đánh giá độ tin cậy của thông tin doanh nghiệp công bố tại HOSE cao hơn so với các sàn giao dịch khác. Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE nói chung và EVNFinance nói riêng sẽ được các nhà đầu tư đón nhận tốt hơn.

Thứ hai, EVNFinance sẽ triển khai xếp hạng tín nhiệm quốc tế nhằm khẳng định mức độ tín nhiệm, năng lực tài chính của EVNFinance đồng thời nâng cao vị thế của EVNFinance thông qua việc khẳng định tầm nhìn và triển vọng phát triển trong tương lai, mang lại cho EVNFinance cơ hội tiếp cận tốt hơn với những đối tác, tổ chức và nguồn vốn nước ngoài.

Thứ ba, Đại hội đã thông qua đề án bổ sung nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 cho EVNFinance. Theo đó, ông Phạm Trung Kiên trúng cử Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị và ông Lê Long Giang trúng cử thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách. Việc bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát dựa trên yêu cầu thực tế đối với chiến lược phát triển và mở rộng của EVNFinance trong giai đoạn tiếp theo.

Ban Lãnh đạo EVNFinance cũng xác định định hướng phát triển của Công ty sẽ trở thành một trong những công ty tài chính fintech hàng đầu tại Việt Nam. Với định hướng này, năm 2021 sẽ là năm bản lề quan trọng để EVNFinance đẩy mạnh công nghệ vào sản phẩm và công tác vận hành, mang lại những trải nghiệm mới cho khách hàng và những giá trị lớn hơn cho công ty.

Năm 2021, Việt Nam sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với những thách thức trong môi trường kinh tế thế giới chưa ổn định, khi những nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh vẫn đang còn tiềm ẩn và ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng kết nối giao thương. Mặc dù vậy, EVNFinance vẫn kiên định và nỗ lực quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận năm 2021, đồng thời tập trung vào những mục tiêu đẩy mạnh giá trị thương hiệu của EVNFinance.