Diến biến mới về đề xuất nghiên cứu lập quy hoạch 15000ha tại Lâm Đồng của liên danh Hưng Thịnh, Đèo Cả và Nam Miền Trung

Diến biến mới về đề xuất nghiên cứu lập quy hoạch 15000ha tại Lâm Đồng của liên danh Hưng Thịnh, Đèo Cả và Nam Miền Trung

Trước đó, tháng 12/2021, liên danh Công ty cổ phần tập đoàn Hưng Thịnh, Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả và Công ty cổ phần tập đoàn Nam Miền Trung đã đề xuất chủ trương cho phép nghiên cứu lập quy hoạch khu vực quy hoạch 15.000 ha tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Trên cơ sở đề xuất này, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã có dự thảo về văn bản chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát và đề xuất ý tưởng quy hoạch của Liên Danh Công ty cổ phần tập đoàn Hưng Thịnh, Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả và Công ty cổ phần tập đoàn Nam Miền Trung tại huyện Lâm Hà trình UBND tỉnh phê duyệt.

Trong dự thảo, UBND tỉnh cho hay, khu vực liên danh đề xuất nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch diện tích khoảng 15.000 ha bao gồm thị trấn Nam Ban, các xã Mê Linh, Đông Thanh, Nam Hà, Gia Lâm, Phi Tô, huyện Lâm Hà và một phần thuộc xã Bình Thạnh, Hiệp Thạnh và Liên Hiệp, huyện Đức Trọng; thuộc phạm vi đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó được xác định chủ yếu là đất nông nghiệp và rừng sản xuất. 

Hiện nay UBND tỉnh đang triển khai lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các huyện giai đoạn 2021 – 2030.  Đồng thời, UBND huyện Lâm Hà đang tổ chức các đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Lâm Hà, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nam Ban, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới các xã thuộc huyện Lâm Hà. Do đó, việc đề xuất tài trợ kinh phí lập quy hoạch tại khu vực trên là chưa có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện.

Cũng theo UBND tỉnh Lâm Đồng, đây là khu vực có địa hình tương đối bằng phẳng, quỹ đất nông nghiệp lớn, giáp với thành phố Đà Lạt, phù hợp với định hướng phát triển mở rộng không gian thị trấn Nam Ban theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng, với chức năng là đô thị vệ tinh kết nối với thành phố Đà Lạt và huyện Đức Trọng, chia sẻ một số chức năng nhằm giảm tải áp lực dân số, hạ tầng với thành phố Đà Lạt; các khu vực rừng sản xuất có thể định hướng phát triển các loại hình du lịch sinh thái dưới tán rừng, chia sẻ chức năng với khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Do đó, việc nghiên cứu, khảo sát và đề xuất ý tưởng quy hoạch tại khu vực trên sẽ là nguồn tài liệu, thông tin để địa phương tham khảo, xem xét trong quá trình triển khai các đồ án quy hoạch.

Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn Hưng Thịnh, Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả và Công ty cổ phần tập đoàn Nam Miền Trung nghiên cứu, khảo sát và lập ý tưởng quy hoạch tại huyện Lâm Hà với quy mô diện tích khoảng 15.000 ha (có thể mở rộng thêm trong quá trình nghiên cứu, khảo sát); ý tưởng quy hoạch phải đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển mở rộng không gian đô thị và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. 

UBND tỉnh cho rằng, liên danh phải chịu mọi chi phí rủi ro trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập ý tưởng quy hoạch; không yêu cầu bồi hoàn kinh phí và không gắn với bất cứ điều kiện nào. Sau khi hoàn thành việc lập ý tưởng quy hoạch sẽ bàn giao cho tỉnh Lâm Đồng để nghiên cứu, tham khảo trong quá trình triển khai các quy hoạch trên địa bàn các huyện.