Rút ngắn, đơn giản hoá các thủ tục liên quan việc lập quy hoạch điều chỉnh chung Tp.HCM

Rút ngắn, đơn giản hoá các thủ tục liên quan việc lập quy hoạch điều chỉnh chung Tp.HCM

Mới đây, thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Tp.HCM, Ủy ban Nhân dân Tp.HCM duyệt đề cương nhiệm vụ và tổng dự toán chi phí thiết lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Việc lập điều chỉnh quy hoạch chung nhằm đáp ứng các yêu cầu mới trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Tp.HCM, tạo điều kiện thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đô thị.

Về tiến độ thực hiện đồ án, thời gian lập điều chỉnh tối đa 15 tháng (không bao gồm thời gian lấy ý kiến thông qua, thẩm định và phê duyệt), hoàn thành công tác lập đồ án vào cuối quý 3/2022.

Liên quan đến công tác lập quy hoạch, Sở Quy hoạch và Kiến trúc Tp.HCM báo cáo UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét, điều chỉnh Luật Quy hoạch đô thị nhằm mục đích rút ngắn, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến quy hoạch đô thị.

Phạm vi ranh giới lập quy hoạch là toàn bộ địa chỉ hành chính Tp.HCM với diện tích 2.095km2 và khu vực biển Cần Giờ.

Về ranh giới, phía Bắc khu vực lập quy hoạch giáp tỉnh Bình Dương, phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, phía Nam giáp Biển Đông.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm điều chỉnh quy hoạch chung Tp.HCM trở thành trung tâm giao thương quốc tế của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và quốc gia; trung tâm văn hóa, tri thức sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, công nghiệp công nghệ cao tầm khu vực; trung tâm du lịch, tài chính-thương mại và dịch vụ logistics tầm quốc tế.

Ngoài ra, việc lập điều chỉnh quy hoạch chung còn nhằm đáp ứng các yêu cầu mới trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, tạo điều kiện khả thi để thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết các vấn đề trong phát triển đô thị hiện nay như dân số, nhà ở, hạ tầng, giao thông, môi trường, thích ứng với biển khi hậu và bảo vệ an ninh quốc phòng.