Tiêu thụ xi măng tăng trưởng, Vicem đạt hơn 1.250 tỷ đồng lãi trước thuế sau nửa đầu năm

Tiêu thụ xi măng tăng trưởng, Vicem đạt hơn 1.250 tỷ đồng lãi trước thuế sau nửa đầu năm

Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) vừa có tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021.

Theo Vicem, trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát tại một số địa phương với những diễn biến phức tạp khó lường đặt ra nhiều thách thức, rủi ro trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế” đối với các doanh nghiệp và Vicem không ngoại lệ.

Tuy nhiên, nhờ các hoạt động đầu tư xây dựng trong nước vẫn được duy trì, đã thúc đẩy tiêu dùng xi măng, tác động tích cực đến tình hình sản xuất kinh doanh của Vicem và các doanh nghiệp thành viên.

Theo đó, tổng sản phẩm sản xuất 6 tháng đạt 14,773 triệu tấn, tăng 7,4% cùng kỳ 2020, tiêu thụ xi măng: 12,654 triệu tấn, tăng 8,3% cùng kỳ 2020; doanh thu thuần 16.436 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế: 1.250,4 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ 2020, trong đó lợi nhuận trước thuế tại Công ty mẹ: 433,5 tỷ, tăng 37,8%, lợi nhuận trước thuế các Công ty xi măng: 800,4 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ.

Đánh giá tình hình quý 3 và 6 tháng cuối năm 2021, ông Lê Nam Khánh, Tổng giám đốc Vicem nhận định thị trường vẫn còn khó đoán định do dịch Covid-19 vẫn khá phức tạp. Nguồn cung xi măng tiếp tục duy trì ở mức cao, tiêu thụ xi măng bị ảnh hưởng do bước vào mùa mưa bão. Thị trường xuất khẩu dự kiến tốc độ tăng trưởng không cao như quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021.

Về chỉ tiêu quý 3, Vicem đặt kế hoạch sản xuất tiêu thụ 7,872 triệu tấn sản phẩm, trong đó xi măng 6,676 triệu tấn, doanh thu thuần 8.890 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 428,5 tỷ đồng.

Cả năm 2021, Vicem đặt mục tiêu sản xuất khoảng 22 triệu tấn clinker, tăng 1% so với năm trước; sản xuất xi măng trên 26 triệu tấn, tăng 8%, tổng sản phẩm tiêu thụ trên 30 triệu tấn, tăng 5%. Mục tiêu doanh thu trên 35.000 tỷ đồng, tăng 7% so với kết quả năm 2020 và lợi nhuận trước thuế khoảng 2.300 tỷ đồng, tăng 13%.