Phê duyệt dự án khu dân cư mới hơn 11ha tại Hội An

Phê duyệt dự án khu dân cư mới hơn 11ha tại Hội An

UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định số 3272 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở Khu dân cư Bàu Ốc Hạ (giai đoạn 1) tại xã Cẩm Hà, thành phố Hội An.

Mục tiêu của dự án là nhằm đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu dân cư hoàn chỉnh theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế đô thị, thiết kế nhà ở. 

Dự án có quy mô 11,3ha. Về phạm vi dự án, phía Đông Bắc giáp khu ruộng trũng, mương thoát nước khu vực; phía Tây Bắc giáp đất hoa màu; phía Tây Nam giáp khu dân cư hiện hữu và đường Nguyễn Tất Thành; phía Đông Nam giáp khu dân cư hiện hữu và đường Nguyễn Chí Thanh.  

Dự án sẽ tổ chức tìm nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu. Thời hạn hoạt động của dự án không quá 50 năm, được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất). 

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ năm 2021-2024. Tiến độ chi tiết được xác định sau khi nhà đầu tư được lựa chọn.