Quảng Nam ‘chốt’ thời gian hoàn thành khu công viên vui chơi giải trí gần 800 tỷ đồng

Quảng Nam ‘chốt’ thời gian hoàn thành khu công viên vui chơi giải trí gần 800 tỷ đồng

Cụ thể, dự án Khu vui chơi văn hóa, giải trí nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái Thiên Đường Cổ Cò chính thức đổi tên thành Khu công viên chuyên đề vui chơi giải trí Cổ Cò. Dự án cũng điều chỉnh mục tiêu “Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu công viên chuyên đề vui chơi, giải trí”.

Mức vốn đầu tư của dự án là 798,6 tỷ đồng. Trong đó vốn góp của nhà đầu tư 160 tỷ đồng; vốn huy động 638,6 tỷ đồng. Dự án sẽ có diện tích đất sử dụng khoảng 3,65 ha sau khi được điều chỉnh.

Theo điều chỉnh, dự án sẽ bao gồm các hạng mục: cổng đón; công viên biểu diễn cá heo, hải cẩu, sư tử biển; cửa hàng lưu niệm, nhà hàng, giải khát; khu trải nghiệm; nhà trưng bày phong lan; nhà hậu cần; công viên khủng long; công viên cây xanh, vườn tượng; công viên cây xanh; sông nhân tạo; cây xanh, bãi đỗ xe; giao thông nội bộ và các công trình hạ tầng, phụ trợ.

Về tiến độ thực hiện dự án được điều chỉnh như sau: Từ tháng 12/2015 đến tháng 6/2022, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục về đầu tư, môi trường, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy; từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2022, triển khai xây dựng, lắp đặt thiết bị, hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào hoạt động.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Thiên Đường Cổ Cò chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu, nội dung về hồ sơ dự án và hiệu quả đầu tư dự án.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu nhà đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 41 của Luật Đầu tư năm 2020.

Ngoài ra, công ty phải triệt để tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định liên quan đến lĩnh vực đầu tư dự án và các vấn đề khác liên quan.

Trường hợp Công ty Cổ phần Thiên Đường Cổ Cò không thực hiện đúng các quy định nêu trên, Sở KH&ĐT phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn, các cơ quan liên quan xem xét, chấm dứt hoạt động của dự án và trình UBND tỉnh thu hồi các quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án.