Đầu năm 2022, hơn 13.000 doanh nghiệp mới được thành lập

Đầu năm 2022, hơn 13.000 doanh nghiệp mới được thành lập

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 1/2022 có nhiều khởi sắc. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021. 

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng khá cao ở tất cả các lĩnh vực hoạt động. Đơn vị này đánh giá, đây là tín hiệu khả quan cho phát triển doanh nghiệp trong năm 2022.

Trong tháng 01/2022, cả nước có hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 192.300 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 77,1 nghìn lao động. So với tháng 12/2021, số doanh nghiệp mới đã tăng 15,9%, vốn đăng ký tăng gần 23% và tăng gần 11% về số lượng lao động.

Còn so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp tăng ký thành lập mới tăng gần 30%, số vốn đăng ký tăng 24%. Song, số lao động giảm gần 34%.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 14,8 tỷ đồng, tăng 5,8% so với tháng trước và giảm 3,7% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu tính cả 343.8000 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 5.600 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng 1 là 536.1000 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số vốn này đã tăng 35,7%.

Bên cạnh đó, còn có 19.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 352,8% so với tháng 12/2021 và tăng 194% so với tháng 01/2021). Tổng cộng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tháng 01/2022 là 32.100 doanh nghiệp, tăng 93,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, cũng trong tháng 01/2022, có gần 29.300 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2021. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 7.084 doanh nghiệp, tăng 26,5% và có 2.025 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,3%.