2021: Thời cơ vươn mình của “thủ lĩnh” dịch vụ BĐS – Dat Xanh Services

2021: Thời cơ vươn mình của “thủ lĩnh” dịch vụ BĐS – Dat Xanh Services

Từ triển vọng phát triển dài hạn của BĐS Việt Nam

Các chuyên gia kinh tế nhận định, thị trường BĐS Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng lớn nhờ vào nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, cơ cấu dân số vàng, quá trình đô thị hóa nhanh, chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và tác động của các chính sách mới liên quan đến Luật kinh doanh bất động sản và Luật nhà ở sửa đổi.

2021: Thời cơ vươn mình của “thủ lĩnh” dịch vụ BĐS - Dat Xanh Services - Ảnh 1.